OUT·SIDE

Músiques inusuals a centres d'art contemporani

OUT·SIDE és un festival de música inusual a diversos centres d’art catalans. El festival va ser creat el 2016 i ha mostrat un creixement exponencial de propostes artístiques i suport institucional per a cada edició.

L’ideari del cicle està basat en quatre eixos:

 

  • La idea de programació: tots els concerts de cada edició tenen un fil conductor, un propòsit que els dona sentit com a unitat. Programar és construir, crear una idea, tenir cura del procés de l’escolta; considerem que és molt més que acumular peces: un concert  va més enllà de la suma de les obres que el constitueixen.
  • OUT·SIDE és un cicle de “músiques inusuals” que és una etiqueta imperfecta per a anomenar propostes poc habituals de diferents gèneres com la clàssica-contemporània, la improvisació lliure o l’electrònica, així com formes inusuals de programar músiques clàssica o antiga i també músiques d’altres cultures.
  • Els projectes tenen lloc a centres d’art contemporani, fet que comporta que l’espai, l’acústica, la relació amb el públic i el format siguin diferents a la situació que es produeix en una sala de concerts. La programació del cicle pretén aprofitar aquestes particularitats i ofereix situacions úniques als assistents.
  • OUT·SIDE garanteix unes condicions artístiques i laborals dignes per enfortir l’àmbit de les noves músiques. El cicle es posiciona en contra de la filosofia “low cost” de realitzar el màxim de propostes possibles i aposta per dignificar la feina dels músics més experimentals alhora que té cura de la sostenibilitat de cada projecte.