La nova pàgina web de la productora OUT· i el cicle OUT·SIDE es publicarà durant setembre de 2019