Convocatòria oberta pel projecte nuit#couchée de l’OUT·SIDE’22

 

OUT·SIDE, el cicle de músiques inusuals en centres d’art de Catalunya, en col·laboració amb Stéphane Garin i l’Ensemble0, llança una convocatòria amb l’objectiu de seleccionar 3 artistes per participar en el projecte nuit#couchée, que es realitzarà a l’Arts Santa Mònica durant tota la nit del 22 al 23 d’octubre de 2022, dins la propera edició del cicle.

 

Es busquen artistes sonors, improvisadors i improvisadores, compositors i compositores, etc. que vulguin presentar peces d’entre 15 i 60 minuts. El format és obert i pot anar des de la creació radiofònica, el paisatge sonor i la performance fins a peces electròniques, purament instrumentals. Es valorarà positivament la relació de les creacions amb la ciutat de Barcelona i amb la llengua i cultura catalanes.

 

Les peces seleccionades formaran part de la sessió curada per Stéphane Garin i els músics de l’Ensemble0 per donar forma a la nuit#couchée: una proposta unitària de 7 hores de durada (de les 23 h del 22 d’octubre al les 6 h del dia següent) en què el públic passarà la nit a l’Arts Santa Mònica escoltant les diferents propostes dels artistes.

 

El període per presentar propostes serà del 20 de juny al 15 d’agost de 2022. Les peces, juntament amb una petita explicació i una biografia, s’hauran d’enviar en format WAVE o AIFF a l’adreça següent:
produccio@outs.cat.

 

Els i les artistes seleccionades seran anunciades durant el mes de setembre de 2022 i rebran 250 € (impostos inclosos) per la seva participació a la nuit#couchée.

Convocatoria abierta para el proyecto nuit#couchée del OUT·SIDE’22

 

OUT·SIDE, el ciclo de músicas inusuales en centros de arte de Cataluña, en colaboración con Stéphane Garin y el Ensemble 0, lanza una convocatoria con el objetivo de seleccionar 3 artistas para participar en el proyecto nuit#couchée, que tendrá lugar en el Santa Mònica durante la noche del 22 al 23 de octubre de 2022, en la próxima edición del ciclo. 

 

Se buscan artistas sonoros, improvisadores e improvisadoras, compositores y compositoras, etc. que quieran presentar piezas de entre 15 y 60 minutos. El formato es abierto y puede abarcar desde la creación radiofónica, el paisaje sonoro y la performance, hasta piezas electrónicas, puramente instrumentales. Se valorará positivamente la relación de las creaciones con la ciudad de Barcelona y con la lengua y cultura catalanas. 

 

Las piezas seleccionadas formarán parte de la sesión curada por Stéphane Garin y los músicos del Ensemle 0 para dar forma a nuit#couchée: una propuesta unitaria de 7 horas de duración (de las 23 h del 22 de octubre a las 6 h del día siguiente) en la que el público pasará la noche en el Santa Mònica escuchando las distintas propuestas de los artistas. 

 

El período para presentar propuestas será del 20 de junio al 15 de agosto de 2022. Las piezas tendrán que enviarse en formato WAVE o AIFF a la dirección produccio@outs.cat. 

 

Los y las artistas seleccionadas serán anunciadas durante el mes de septiembre de 2022 y recibirán 250 € (impuestos incluidos) para su participación en nuit#couchée. 

Open call for the nuit#couchée project of the OUT·SIDE’222

 

OUT·SIDE, the season of unusual music in Catalan art centers, in collaboration with Stéphane Garin and Ensemble 0, issues a call for tenders with the aim of selecting 3 artists to take part in the project nuit#couchée, which will be held at Santa Mònica during the night of 22nd October to 23rd October, within the OUT·SIDE’22. 

 

We are looking for sound artists, improvisation artists, composers, etc. who want to present pieces between 15 and 60 minutes long. The format is free, it can cover from radio creation, sound landscape and performance to electronic pieces, purely instrumental. It will be specially considered the link of theses creations with Barcelona and Catalan language and culture. 

 

The selected pieces will be part of the session curated by Stéphane Garin and Ensemble 0 musicians, to shape nuit#couchée: a 7 hours long unitary proposal (from 22.10.2022 at 11pm to 23.10.2022 at 6am), in which the audience will spend the night at Santa Mònica while listening the different proposals from artists. 

 

Proposals can be presented from 20.06.2022 to 15.08.2022. The pieces, as well as a short explanation and biography, must be sent in WAVE or AIFF format at produccio@outs.cat. 

 

The selected artists will be announced during September 2022 and will receive 250 € (inclusive of taxes) for their participation at nuit#couchée. 

Suport de la fundació Ernst von Siemens Musikstiftung per a OUT·SIDE’21

 

La fundació Ernst von Siemens Musikstiftung donarà un important suport al cicle OUT·SIDE’21: Una. La fundació, amb seu a Suïssa, és una de les institucions europees més importants i prestigioses en l’àmbit de la música de nova creació. L’edició 2021 del cicle OUT·SIDE tindrà lloc a la tardor als centres Arts Santa Mònica, Centre d’Art Tecla Sala i el Centre d’Art Lo Pati, i comptarà amb diversos grups i compositors nacionals i internacionals.

EvS_Sponsor-Color-200x100
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.